مراحل توسعه پروژه CHP

 با در نظر گرفتن یک پروژه CHP از  طرح اولیه تا تکمیل شامل شش مرحله است. بسته به ماهیت تسهیلات و اهداف عملکرد یک سیستم CHP، هر یک از پنج مرحله ممکن است توسط مدیر یا مشاوران طرح انجام شود

مرحله 1: صلاحیت

 مرحله 2: سطح 1 تجزیه و تحلیل امکان سنجی

مرحله 3: سطح 2 تجزیه و تحلیل امکان سنجی

مرحله 4: تهیه تجهیزات

مرحله 5: راه اندازی

 مرحله 6: بهره برداری و تعمیرات و نگهداری

 مرحله 1: برسی صلاحیت پروژه

هدف از این مرحله ارزیابی اولیه از پتانسیل فنی و مقرون به صرفه بودن CHP در یک مرکز می باشد. در این مرحله حداقل اطلاعات سایت، هزینه های متوسط تجهیزات در دو عنوان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پتانسیل فنی

CHP را میتوان در کاربردهایی که دارای توان و بارهای حرارتی قابل توجه هستند استفاده کرد. سیستم های CHP به طور معمول برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی (شامل بخار، آب گرم، آب سرد، گرمای فرآیند، تبرید, و رطوبت زدایی) مطلوب می باشد. سیستم های CHP می تواند به تناسب نیاز کاربر در بسیاری از انواع مختلف و ظرفیت استفاده شود.


پتانسیل افتصادی

از جمله مزایای اصلی CHP برای کاربر کاهش هزینه های انرژی و افزایش قابلیت اطمینان آن است. CHP می تواند هزینه های انرژی را با جایگزینی برق مصرفی یا سوخت دیگ بخارتوسط تولید مستقیم برق و انرژی حرارتی بازیابی شده کاهش دهد. پتانسیل مقرون به صرفه CHP بستگی به موارد زیر دارد:

 • تفاوت هزینه بین خرید برق و سوخت مورد استفاده
 • هزینه سرمایه گزاری اولیه
 • هزینه های بهره برداری و تعمیرات و نگهداری
 • برنامه ریزی ساخت و ساز و توسعه که ممکن است نیاز به سرمایه گذاری در تجهیزات جدید مانند HVAC یا دیگهای بخار باشد.
 • ترکیب سایر فن آوری های موجود در کارخانه مانند نیروگاه های خورشیدی یا ذخیره سازی انرژی
 • بهبود قابلیت اطمینان برق
 • فروش برق به شبکه

مرحله 2: سطح 1 تجزیه و تحلیل و امکان سنجی

تجزیه و تحلیل امکان سنجی سطح 1 شامل فعالیت های زیر است:

 • موانع نظارتی و قانوی یا سایر موانع که از پیشرفت پروژه جلوگیری می کند شناسایی می شود.
 • شناسایی اهداف و محدودیت های تسهیلاتی
 • تصمیم گیری اولیه در خصوص اینکه آیا CHP یک تناسب فنی با تسهیلات دارد یا خیر به عنوان مثال تعیین می شود که آیا نیازهای منطقی ثابت سالانه برای هر دو انرژی الکتریکی و حرارتی وجود دارد - ارزش اقتصادی CHP زمانی که تمام خروجی های الکتریکی و حرارتی می توانند در سایت یا شبکه استفاده شوند، به حداکثر می رسد.
 • ظرفیت سیستم CHP اولیه بر اساس برآورد بارهای الکتریکی و حرارتی تاسیسات تعیین می شود.
 • سرمایه سیستم CHP و هزینه های بهره برداری و نگهداری براورد می شود
 • کمک های مالی و انگیزه های موجود را شناسایی می شود.
 • مزایای اضافی CHP شناسایی می شود که ممکن است به دستیابی به اهداف مشتری کمک کند (مانند بهبود قابلیت اطمینان برق)

بسته به پیچیدگی پروژه این براورد یک روز تا یک هفته زمان نیاز خواهد داشت.

مرحله 3: سطح 2 تجزیه و تحلیل و امکان سنجی

تجزیه و تحلیل امکان سنجی سطح 2 شامل فعالیت های زیر است:

 • تکمیل تجزیه و تحلیل سطح 1 با تخمین ها و داده های اندازه گیری شده و محاسباتی (به عنوان مثال،نقشه های اولیه، جانمایی تجهیزات و ...).
 • بر اساس داده های اندازه گیری شده، سیستم CHP بهمراه کاربرد حرارتی آن طراحی می شود.
 • برآورد دقیق هزینه های سرمایه سیستم CHP
 • برآورد هزینه های عملیات
 • محاسبه عملکرد مالی (ارزش خالص، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت) مناسب با معیارهای سرمایه گزار
 • برنامه ای برای الزامات اتصال و کسب مجوزهای لازم

بازدیدهای متعدد سایت و بررسی نقشه های الکتریکی، مکانیکی و ساختاری موجود ممکن است برای تکمیل تجزیه و تحلیل امکان سنجی سطح 2 مورد نیاز باشد. همانند تجزیه و تحلیل امکان سنجی سطح 1 ، تجزیه و تحلیل امکان سنجی سطح 2 توسط مهندسین با تجربه شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران(ِDashtkhavaran Energy Productivity Co) انجام خواهد شد.

مرحله 4: خرید تجهیزات

اولین گام در تهیه تجهیزات، برنامه ریزی فرایند تامین، برنامه زمانی و نحوه مدیریت آن است.

 • از آنجا که فرایند مجوزها می تواند زمان بر و غیر قابل پیش بینی باشد، پیگیری و در خواست ها در اسرع وقت باید تکمیل و ارسال شوند. مجوزها ممکن است شامل مجوزهای ساخت و ساز و مجوزهای محیط زیست طرح اتصال برق، مجوز گاز و ساخت پست ها باشد. مجوزها و تاییدیه های خاص بسته به ویژگی های پروژه متفاوت خواهد بود
 • قراردادهای لازم و سایر توافقات تهیه می شود.

 این مرحله می تواند از 4 ماه تا 1 سال زمان نیاز داشته باشد.

مرحله 5: راه اندازی

راه اندازی سیستم می تواند توسط یک پیمانکار یا به عنوان بخشی از قرارداد با این مجموعه انجام شود.

راه اندازی سیستم CHP می تواند 2 تا 6 ماه زمان نیاز داشته باشد.

مرحله 6: بهره برداری و تعمیرات و نگهداری

در صورتی که بهره برداری توسط کارکنان  مجموعه انجام شود، نیازهای آموزشی ارزیابی شده و برنامه ریزی  و اموزش داده می شوند.

CHP چیست

کاربرد های CHP

آیا مجموعه من کاندید خوبی برای اجرای طرح CHP می باشد؟

فرم ارزیابی اولیه

گاماهای اجرای پروژه CHP

 

برچسب ها
مطالب مشابه
کلیه حقوق متعلق به شرکت بهره وری انرژی خاوران می باشد