خدمات

بهره بـرداری

19 بهمن 1401

در شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران (ِDashtkhavaran Energy Productivity Co)، تعهد ما به ارائه ...

ساخـت

19 بهمن 1401

 با تخصص در موتورها گاز سوز، دیزل و توربینها و همچنین تجربه در ادغام سیستم ...

طـراحی

19 بهمن 1401

یکی از فعالیت‌های اصلی مهندسین شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران(ِDashtkhavaran Energy Productivity Co)، ارائه ...

خرید تجهیزات

19 بهمن 1401

انجام خدمات بازرگانی بعنوان یکی از مهمترین حلقه های چرخه احداث نیروگاه و تولید برق ...

کلیه حقوق متعلق به شرکت بهره وری انرژی خاوران می باشد